Giảm 20% mức phí khi đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết năm 2020

Ngày đăng: 03-06-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A
Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí như sau:

Trước hết, từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, b, d Khoản 1 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC và 80% mức thu phí quy định tại điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư 113/2017/TT-BTC.

Tiếp theo, trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Xem chi tiết Thông tư 49/2020/TT-BTC tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/