Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

Ngày đăng: 17-09-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 04/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2019/TT-BGTVT về việc công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.

Theo đó, công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của 25 Cảng vụ hàng hải, cụ thể:

- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh quản lý 06 khu vực: Khu vực hàng hải Vạn Gia - Hải Hà, khu vực hàng hải Mũi Chùa, khu vực hàng hải Cô Tô, khu vực hàng hải Cẩm Phả - Cửa Đối, khu vực hàng hải Hòn Gai, khu vực hàng hải Quảng Yên;

- Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý khu vực hàng hải Hải Phòng;

- Cảng vụ Hàng hải Thái Bình quản lý khu vực hàng hải Diêm Điền - Trà Lý;

- Cảng vụ Hàng hải Nam Định quản lý khu vực hàng hải Ninh Cơ;

- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa quản lý khu vực hàng hải Đông Hồi và Cửa Lò - Bến Thủy…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Nguồn: luatvietnam.vn