Chưa bắt buộc lắp điều hòa cho phòng học bộ môn

Ngày đăng: 28-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

       Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

       Theo quy định, diện tích làm việc tối thiểu của phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh. Với trường tiểu học diện tích phòng không nhỏ hơn 50m2; Trung học cơ sở, trung học phổ thông diện tích không nhỏ hơn 60m2.

      Các cơ sở giáo dục phổ thông phải có tối thiểu 01 phòng thiết bị giáo dục để cất giữ, bảo quản và chuẩn bị thiết bị dạy học cho các môn học không có phòng học bộ môn. Diện tích tối thiểu phòng thiết bị giáo dục không nhỏ hơn 48 m2.

       Yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn phải được bố trí hệ thống thông gió tự nhiên và nhân tạo. Đối với các phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hóa học, Sinh học được lắp đặt các thiết bị như tủ sấy, tủ hút, hệ thống thoát khí thải, mùi, hơi độc. Căn cứ vào điều kiện của cơ sở giáo dục phổ thông, nhà trường trang bị máy điều hòa không khí cho phòng học bộ môn.

       Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/07/2020.

Nguồn luatvietnam.vn