Chu kỳ kiểm tra ô tô nhập khẩu từ nước AD hệ thống tự chứng nhận là 36 tháng

Ngày đăng: 26-03-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 26/02/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung quy định về việc kiểm tra, kiểm nghiệm mẫu xe tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2018/TT-BGTVT. Cụ thể, chu kỳ kiểm tra, thử nghiệm đối ô tô nhập khẩu từ nước áp dụng hệ thống chứng nhận theo kiểu loại và hệ thống tự chứng nhận là 36 tháng. Nội dung kiểm tra bao gồm: tính đồng nhất vể nội dung của các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe thực tế cùng kiểu loại; tình trạng số khung, số động cơ của từng xe trong lô xe nhập khẩu; kiểm tra ngẫu nhiên mẫu ô tô đại diện…

Trong trường hợp các lô xe nhập khẩu không thuộc phương thức thử nghiệm xe mẫu, việc kiểm tra sẽ được tiến hành theo phương thức kiểm tra xác suất. Nội dung kiểm tra tương tự như hình thức kiểm tra nói trên. Việc kiểm tra này có thể được thay thế bằng việc kiểm tra, đối chiếu kết cấu của xe mẫu so với xe được cấp báo cáo thử nghiệm thông qua phần mềm của nhà sản xuất.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 03/2018/TT-BGTVT.

Nguồn: luatvietnam.vn