Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng không được vượt giá dự thầu

Ngày đăng: 03-06-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A
Đây là nội dung mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phương pháp tính chi phí ngày 29/5/2020.

Theo đó, chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường (sau đây gọi là dịch vụ theo yêu cầu riêng) không được vượt giá dự thầu (sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)); Không được vượt dự toán hoặc giá gói thầu khi đưa về cùng một phương án tính chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán, thời điểm thanh toán được đàm phán.

Bên cạnh đó, trường hợp trong kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng dự kiến sử dụng những thiết bị hạ tầng đã qua sử dụng thì chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ được tính trên phần giá trị còn lại của thiết bị sau khi trích khấu hao theo quy định (sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng).

Ngoài ra, chi phí bảo trì dịch vụ được xác định trên cơ sở giá thị trường bảo đảm phù hợp với yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/7/2020.

Xem chi tiết Thông tư 12/2020/TT-BTTTT tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/