Các trường hợp không giải quyết thôi việc với viên chức

Ngày đăng: 15-01-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

           Đây là nội dung mới tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức …

Theo đó, quy định không được thực hiện chế độ thôi việc đối với viên chức trong các trường hợp sau:

- Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị;

- Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019.

Nguồn: Thư viện pháp luật