Bổ sung 02 dịch vụ viễn thông công ích cho các huyện đảo

Ngày đăng: 10-07-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 08/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Theo đó, bổ sung 02 dịch viễn thông công ích tại Khoản 2 Điều 8 về dịch vụ viễn thông công ích phổ cập gồm: Dịch vụ viễn thông công ích thuê truyền dẫn vi ba số để cung cấp dịch vụ băng rộng cho các huyện đảo; Dịch vụ viễn thông công ích thuê kênh truyền dẫn vệ tinh để cung cấp dịch vụ băng rộng cho các huyện đảo.

Ngoài ra, sửa đổi điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số như sau:

Thứ nhất, đầu thu truyền hình số mặt đất: Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đã có máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2;…

Thứ hai, đầu thu truyền hình số qua vệ tinh: Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh, đã có máy thu hình, không thu xem được truyền hình số mặt đất DVB-T2 và chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp;…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/8/2020.

Nguồn https://luatvietnam.vn/