Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế hoạt động mới của đại học vùng

Ngày đăng: 18-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 14/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Theo đó, đại học vùng được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng; đồng thời, là đầu mối về tuyển sinh của toàn đại học vùng. Đáng chú ý, đại học vùng và các đơn vị thành viên của đại học vùng được quyền thiết kế mẫu văn bằng giáo dục đại học, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trước đây không quy định).  

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thay đổi cơ cấu tổ chức của đại học vùng bao gồm: Hội đồng đại học vùng; Giám đốc, phó giám đốc đại học vùng; Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng khác (nếu có); Trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên (nếu có), trường thuộc đại học vùng, ban chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện; Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu...

Bên cạnh đó, Quy chế mới cũng hủy bỏ yêu cầu về tổng số lượng các ban chức năng (Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Đào tạo; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ban Hợp tác Quốc tế; Ban Công tác học sinh, sinh viên; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Ban Thanh tra; Ban Pháp chế và Thi đua; Ban Cơ sở vật chất) không quá 10 như trước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/6/2020. Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Nguồn: luatvietnam.vn