Bắc Giang quy định về điều kiện hoạt động đối với xe thô sơ

Ngày đăng: 03-10-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND quy định một số nội dung điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chế tạo, sản xuất và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vào hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Không áp dụng đối với xe của Quân đội, Công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, xe dùng cho người khuyết tật.

Theo đó, Quyết định quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của xe thô sơ; phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá; vị trí dừng, đỗ đón trả hành khách, hàng hóa và giới hạn xếp hàng hóa lên phương tiện.

Trong đó, quy định xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự được hoạt động và vận chuyển hành khách, hàng hoá trên các tuyến đường bộ, trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật và các tuyến đường, đoạn đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế hoạt động.

UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định, công bố và tổ chức cắm biển báo cấm hoặc hạn chế hoạt động đối với từng loại phương tiện trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Tại các tuyến đường tỉnh, quốc lộ trước khi quyết định, UBND cấp huyện phải thống nhất với Sở Giao thông vận tải.

Xe thô sơ, gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa chỉ được dừng đỗ đón trả hành khách, xếp dỡ hàng hoá tại vị trí đã được các cơ quan chức năng cắm biển báo.

Vị trí dừng đỗ đón trả hành khách, xếp dỡ hàng hóa phải bố trí tại các khu vực thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 và thay thế Quyết định số 378/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ; việc quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn