03 trường hợp phải tiến hành công bố hợp quy lại

Ngày đăng: 25-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 07/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Theo đó, tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy nếu: Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa đã công bố thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm; Nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký thay đổi; Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hồ sơ công bố hợp quy nếu không được bổ sung đầy đủ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Cục Viễn thông yêu cầu bổ sung sẽ bị hủy bỏ việc xử lý. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, Cục Viễn thông tiến hành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ. Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy là 03 năm, kể từ ngày ký hoặc theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và Thông tư 15/2018/TT-BTTTT.

Xem chi tiết Thông tư 10/2020/TT-BTTTT tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/