03 TH điều chỉnh kinh phí dịch vụ sự nghiệp công bảo trì đường thủy nội địa

Ngày đăng: 19-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 11/5/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2020/TT-BGTVT về quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo đó, kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa chỉ được điều chỉnh trong trường hợp: Nhà nước thay đổi cơ chế, chính sách tiền lương; Nhà nước điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, thay đổi số lượng, khối lượng dịch vụ công đặt hàng; Nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được thực hiện theo phương thức đấu thầu. Trừ trường hợp cung cấp công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 (theo quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BGTVT). Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được giao trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Nguồn thuvienphapluat.vn