Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019

Ngày đăng: 24-10-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019.

Theo đó, nội dung điều chỉnh như sau:

- Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

02 dự án Luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9.

- Bổ sung vào chương trình:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8);

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8).

Bên cạnh đó, Nghị quyết 790 cũng quy định phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 17/10/2019.

Nguồn thuvienphapluat.vn