Đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 03 mức độ

Ngày đăng: 09-09-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A
Ngày 04/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Trong đó, quy định đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học được thiết kế phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập theo các mức:

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;

- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Như vậy, thay vì quy định 4 mức độ của đề kiểm tra như hiện hành tại Khoản 4 Điều 1  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 thì quy định mới chỉ còn 03 mức độ.

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/10/2020 và quy định lộ trình áp dụng Quy chế đánh giá học sinh tiểu học mới như sau:

- Từ năm học 2020 - 2021 với học sinh lớp 1;

- Từ năm học 2021 - 2022 với học sinh lớp 2;

- Từ năm học 2022 - 2023 với học sinh lớp 3;

- Từ năm học 2023 - 2024 với học sinh lớp 4;

- Từ năm học 2024 - 2025 với học sinh lớp 5.

Các khối lớp chưa tới thời gian áp dụng theo lộ trình tiếp tục đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22.

 

Nguồn thuvienphapluat.v