Ngày đăng: 17/04/2019
Từ ngày 04/6/2019, Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi quy định liên quan về Công báo sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/04/2019
Thông tư quy định, thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bộ. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/04/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Ngày 11/03/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư 12/2019/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Ngày 11/3/2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Theo đó, yêu cầu về thời gian báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, tình trạng tàu thuyền trong khu vực trước khi thiên tai xảy ra được quy định như sau: - Các đơn vị, doanh nghiệp... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Ngày 01/03/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu. Theo đó, ở ngoài vùng đặc biệt,... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Thông tư 08/2019/TT-BGTVT về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện được Bộ Giao thông Vận tải... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2019
Ngày 17/12/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư 59/2018/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Theo đó, xe mô tô, xe gắn máy được... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 273
Tổng số trong ngày: 2746
Tổng số trong tuần: 9628
Tổng số trong tháng: 132933
Tổng số truy cập: 2967727