Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã  ban hành Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm. Thông tư gồm... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn. Thông tư gồm 18 Điều, quy... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/01/2019
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, cùng với việc điều chỉnh tăng lương... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/01/2019
           Đây là nội dung mới tại Nghị định ... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/01/2019
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/01/2019
Ngày 08/01/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/01/2019
Ngày 25/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 52/2018/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản,... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/01/2019
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17-9-2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/01/2019
Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 135/ 2018/TT-BTC Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi,... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/01/2019
Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Thông tư... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 77
Tổng số trong ngày: 1028
Tổng số trong tuần: 41134
Tổng số trong tháng: 118821
Tổng số truy cập: 2273647