Ngày đăng: 10/07/2020
Ngày 08/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Danh sách 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: 1. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 , có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 2. Luật Đầu tư theo phương... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 ngày 17/6/2020. Cụ thể, theo quy định hiện nay tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 vào ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014 . Theo đó, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: -... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020, theo đó: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là phương... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó bổ sung thêm một số loại văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 được thông qua ngày 19/6/2020 với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có việc chấm dứt thí điểm hợp nhất 03 văn phòng cấp tỉnh. Hợp nhất Văn phòng... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020. Theo đó, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/07/2020
Ngày 03/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. Cụ thể, các công đoạn trong quy... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/07/2020
Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ đề cập đến tại Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Theo đó, vẫn như quy định trước đây, người đề... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1125
Tổng số trong ngày: 15225
Tổng số trong tuần: 97418
Tổng số trong tháng: 161094
Tổng số truy cập: 6425979