Ngày đăng: 06/09/2018
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/09/2018
(Chinhphu.vn) - Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành;... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/09/2018
(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông với 5 tiêu chuẩn, 15... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/09/2018
Đây là quy định mới tại Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/09/2018
Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2018
(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2018
(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2018
(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2018
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/08/2018
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 181
Tổng số trong ngày: 4486
Tổng số trong tuần: 30486
Tổng số trong tháng: 88204
Tổng số truy cập: 1633129