Ngày đăng: 14/11/2017
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2017
Từ ngày 21/11/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/11/2017
Từ ngày 10/11/2017, việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/11/2017
Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/10/2017
Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến... Xem tiếp
Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ
Ngày đăng: 19/10/2017
Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/10/2017
Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/10/2017
Từ ngày 01/11/2017, hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc được thực hiện theo quy định tại Thông tư... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/09/2017
Nghiêm cấm thu thập, lưu giữ, chuyển giao, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 325
Tổng số trong ngày: 7079
Tổng số trong tuần: 31665
Tổng số trong tháng: 61730
Tổng số truy cập: 238404