Ngày đăng: 14/06/2019
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/06/2019
Ngày 06/6/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Nghị định gồm 05 Chương, 18 điều quy... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/06/2019
Người chơi phải mặc áo phao trong suốt thời gian chơi, tự chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của mình khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước là nội dung được Chính phủ ban hành... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/06/2019
Vừa qua, Ủy ban dân tộc ban hành Thông tư 01/2019/TT-UBDT thay thế Thông tư 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. Theo đó, quy định thời hạn gửi báo cáo công... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/06/2019
Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Giang. Quy... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/06/2019
Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Theo đó, định mức cho hoạt động quy hoạch là mức tối đa để thực hiện công... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/06/2019
Đây là quy định mới tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, thông tư này đã... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/06/2019
Ngày 23/05/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư... Xem tiếp
Ngày đăng: 03/06/2019
1. Về tuyển dụng và nâng ngạch công chức - Việc thi tuyển, xét tuyển công chức được thực hiện theo Quy chế, nội quy mới ban hành kèm theo Thông tư 03 kể từ ngày 01/7/2019. - Bỏ quy định về... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/05/2019
Ngày 24/5/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ Luật Hình sự về tội rửa tiền. Theo Nghị quyết số... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng số trong ngày: 2178
Tổng số trong tuần: 13889
Tổng số trong tháng: 148601
Tổng số truy cập: 3488295