Ngày đăng: 24/02/2020
Vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/02/2020
Ngày 13/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo đó, quyết định bãi bỏ 03 Nghị định sau đây: - Nghị... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/02/2020
Nội dung này được đề cập tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được ban hành ngày 17/01/2020. Theo đó, lái xe taxi sử dụng đồng hồ tính... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/02/2020
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 20/01/2020 quy định về chế độ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. Theo quy định, tai nạn hàng hải... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/02/2020
Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Theo đó, một số quy định liên quan đến điều kiện... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/02/2020
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC). Theo đó, trong quá trình xử lý VPHC,... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/02/2020
(Mic.gov.vn) - Ngày 7/2/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/02/2020
Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 và... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/02/2020
Ngày 03/02/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết một số... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/02/2020
Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục phổ... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 58
Tổng số trong ngày: 6839
Tổng số trong tuần: 31278
Tổng số trong tháng: 144471
Tổng số truy cập: 4857133