Câu hỏi : Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể Ban tư vấn cho tôi hỏi hình thức gửi báo cáo thống kê công tác dân tộc được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!
Nội dung: Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể Ban tư vấn cho tôi hỏi hình thức gửi báo cáo thống kê công tác dân tộc được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!
Người gửi : Thùy Linh - linh****@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Hình thức gửi báo cáo thống kê công tác dân tộc được quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 02/2018/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành, theo đó: Các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 2 hình thức: bằng văn và qua phần mềm chế độ báo cáo điện tử. Báo cáo bằng văn bản có thể bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.
CÁC CÂU HỎI KHÁC