Câu hỏi : Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi đơn vị báo cáo thống kê công tác dân tộc là đơn vị nào? Chân thành cảm ơn!
Nội dung: Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi đơn vị báo cáo thống kê công tác dân tộc là đơn vị nào? Chân thành cảm ơn!
Người gửi : Minh Tiến - tien*****@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Đơn vị báo cáo thống kê công tác dân tộc được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2018/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành, theo đó: Đơn vị báo cáo là Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo ghi tên đơn vị vào góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê.
CÁC CÂU HỎI KHÁC