Câu hỏi : Giấy ủy quyền do cơ quan đại diện Việt Nam chứng thực chữ ký có phải hợp pháp hóa lãnh sự không?
Nội dung: Bố tôi đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, do em tôi bị ốm nên cần bán chiếc xe máy của bố tôi. Nên bố tôi đã ra Cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam ở Hàn Quốc làm giấy ủy quyền. Tôi nghe nói các giấy tờ ở nước ngoài về phải đi hợp pháp hóa lãnh sự? Vậy cho hỏi giấy ủy quyền của bố tôi có phải đi hợp pháp hóa lãnh sự không? Nếu có thì tôi phải đi làm tại đâu?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ. Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2011/NĐ-CP quy định: Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định này. Tức là việc hợp pháp hóa lãnh sự đối với các văn bản, tài liệu chỉ áp dụng có văn bản do cơ quan nước ngoài cấp. Như vậy, đối với giấy ủy quyền của bố bạn thực hiện chứng thực chữ ký tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Hàn Quốc (là cơ quan của Việt Nam) nên không phải làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC