Câu hỏi : Công chứng viên từ chối yêu cầu công chứng không có lý do chính đáng có bị xử phạt không?
Nội dung: Trong trường hợp công chứng viên từ chối yêu cầu công chứng không có lý do chính đáng thì có bị xử phạt không? Nếu có thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điểm d Khoản 1 Điều 7 Luật công chứng 2014 quy định việc từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng là 2, 01 trong những hành vi của công chứng viên bị nghiêm cấm. Nên việc từ chối yêu cầu công chứng không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt. Việc xử phạt được quy định tại Khản 8 Điều 1 Nghị định 67/2015/NĐ-CP quy định việc xử phạt hành vi từ chối yêu cầu công chứng không có lý do chính đáng sẽ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Như vậy việc từ chối yêu cầu công chứng không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC