Câu hỏi : Bố mẹ có bị phạt nếu đăng ký khai sinh muộn cho con?
Nội dung: Con tôi bây giờ đã được 3 tháng nhưng tôi chưa đi đăng ký khai sinh cho cháu. Không biết bây giờ tôi đi khai sinh cho con thì tôi có bị phạt gì không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về trách nhiệm đăng ký khai sinh như sau: - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Do đó, bạn tiến hành đăng ký khai sinh cho con khi con đã 3 tháng tuổi thuộc vào trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn. Khoản 1 Điều 27 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh. Theo đó: - Cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định. Như vậy, bạn là mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con mà không thực hiện đăng ký khai sinh đúng hạn thì bị cảnh cáo. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC