Câu hỏi : Liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm nay thì tôi muốn hỏi: Thí sinh bị đình chỉ thi THPT thì kết quả có bị hủy?
Nội dung: Liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm nay thì tôi muốn hỏi: Thí sinh bị đình chỉ thi THPT thì kết quả có bị hủy?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 08/05/2020) sửa đổi Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì: - Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. - Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. - Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó. Như vậy, nếu trong kỳ thi THPT quốc gia mà thí sinh bị đình chỉ thì sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.
CÁC CÂU HỎI KHÁC