Câu hỏi : Em là học sinh lớp 12 năm nay sẽ thi THPT quốc gia, em nghe mấy bạn nói là ghi thêm mấy nội dung không liên quan trong bài thi thì sẽ bị đình chỉ thi và hủy bỏ kết quả thi có đúng không? Nhờ hỗ trợ!
Nội dung: Em là học sinh lớp 12 năm nay sẽ thi THPT quốc gia, em nghe mấy bạn nói là ghi thêm mấy nội dung không liên quan trong bài thi thì sẽ bị đình chỉ thi và hủy bỏ kết quả thi có đúng không? Nhờ hỗ trợ!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điều 49 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT quy định: - Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: + ... + Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi. - Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: + ... + Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi. Ngoài ra tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 08/5/2020) còn quy định: Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó. => Như vậy, sắp tới thi THPT nếu thí sinh có hành vi ghi thêm những nội dung không liên quan đến bài thi sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.
CÁC CÂU HỎI KHÁC