Câu hỏi : Pháp luật có nghiêm cấm hành vi hành hạ, bỏ đói chó mèo không?
Nội dung: Pháp luật có nghiêm cấm hành vi hành hạ, bỏ đói chó mèo không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Luật Chăn nuôi 2018 (Có hiệu lực từ 01/01/2020) thì: Vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi. Động vật khác trong chăn nuôi là động vật ngoài gia súc, gia cầm và ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản, danh mục động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Điều 69 Luật Chăn nuôi 2018 quy định: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 1. Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; 2. Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; 3. Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y; 4. Không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Như vậy, theo quy định này thì chủ vật nuôi (bao gồm cả chó, mèo) phải đối xử nhân đạo với vật nuôi, không được đánh đập, hành hạ vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi...
CÁC CÂU HỎI KHÁC