Câu hỏi : Cơ sở giết mổ tập trung phải cách bãi rác bao nhiêu mét?
Nội dung: Cơ sở giết mổ tập trung phải cách bãi rác bao nhiêu mét?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Tiết 2.1 Mục 2 QCVN 150: 2017/BNNPTNT kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT quy định những yêu cầu về địa điểm đặt cơ sở giết mổ tập trung như sau: - Phải nằm trong quy hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. - Phải cách biệt tối thiểu 500 m với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt. - Phải cách biệt tối thiểu 01 km với trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại. => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cơ sở giết mổ tập trung phải cách biệt tối thiểu 01 km với nguồn gây ô nhiễm, cụ thể là bãi rác. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như tránh các dịch bệnh có thể xảy ra.
CÁC CÂU HỎI KHÁC