Câu hỏi : Cơ cở giết mổ tập trung có bắt buộc xây dựng tường rào bao quanh không?
Nội dung: Cơ cở giết mổ tập trung có bắt buộc xây dựng tường rào bao quanh không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Tiết 2.2 Mục 2 QCVN 150: 2017/BNNPTNT kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT quy định những yêu cầu về bố trí mặt bằng cơ sở giết mổ tập trung như sau: - Phải có tường rào bao quanh, cách biệt với khu vực xung quanh. - Phải có hố sát trùng với kích thước tối thiểu là 0,8 m x 0,4 m x 0,15 m (dài x rộng x cao) hoặc có phương tiện khử trùng người và xe tại cổng cơ sở giết mổ. - Phải có đường nhập động vật sống và xuất thịt động vật sau khi giết mổ riêng biệt, không được vận chuyển động vật sống đi qua khu sạch. - Phải có 2 khu vực riêng biệt gồm khu vực hành chính và khu vực sản xuất. - Phải bố trí phòng thay trang phục bảo hộ lao động trước và sau khi làm việc. - Phải bố trí nơi nhập động vật, nơi nhốt giữ động vật chờ giết mổ và phải tách biệt với khu cách ly động vật nghi mắc bệnh, xử lý động vật chết. - Phải bố trí khu bẩn và khu sạch tại khu vực giết mổ tách biệt nhau để bảo đảm không nhiễm chéo giữa hai khu và bảo đảm quá trình giết mổ theo nguyên tắc một chiều từ khu bẩn đến khu sạch. - Phải bố trí nhà vệ sinh cách biệt với khu vực giết mổ; cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực giết mổ. - Phải bố trí nơi xử l‎ý động vật chết, nội tạng không ăn được đảm bảo không có sự lây nhiễm với các sản phẩm ăn được. => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cơ sở giết mổ động vật tập trung phải có tường rào bao quanh, và cách biệt với khu vực xung quanh. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh, tránh ảnh hưởng những người xung quanh khu vực này.
CÁC CÂU HỎI KHÁC