Câu hỏi : Quyền hạn của Chính phủ như thế nào trong vấn đề chứng thực chữ số
Nội dung: Ngày nay, giao dịch thương mại điện tử càng ngày càng phổ biến. Trong đó, việc chứng thực chử ký số đóng vai trò rất quan trọng, có thể để đối tác xác định được có đúng người có thẩm quyền và hợp đồng ấy có giá trị hay không. Vậy, Chính phủ có quản lý vấn đề chứng thực chữ ký số không? Và vai trò của Chính phủ đối với vấn đề này như thế nào? Ban biên tập Thư ký luật có thể tư vấn cho tôi được rõ không? Rất cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong vấn đề chứng thực chữ ký số được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó: Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia, hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước; quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã. Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong vấn đề chứng thực chữ ký số. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC