Câu hỏi : Từ năm 2020, tự ý chuyển 5 héc ta đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm bị phạt bao nhiêu?
Nội dung: Tôi đang nghiên cứu pháp luật đất đai và biết rằng khi chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm phải xin phép, vậy nếu hộ gia đình khi chuyển 5 hec ta đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm không xin phép sẽ phạt bao nhiêu từ năm 2020?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định việc chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Theo thông tin bạn cung cấp gia đình bạn đã chuyển 2 hét ta đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm không xin phép, căn cứ vào vào Điểm d Khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) quy định mức phạt như sau: => Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên. Ngoài ra, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC