Câu hỏi : Có được xây nhà trên đất trồng cây?
Nội dung: Tôi hiện tại chưa có nhà để ở, đang sống cùng bố mẹ ở quê. Nay tôi vừa mua được một mảnh đất trồng cây của người quen. Tôi muốn xây nhà trên mảnh đất này để chuyển ra ở riêng thì có được không? Nếu không được thì có cách nào để xây được không? Mong luật sư giúp tôi, cảm ơn luật sư!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì đất đai được chia thành 3 nhóm đất sau: - Nhóm đất nông nghiệp: Đất đai được sử dụng vào mục đích trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp; - Nhóm đất phi nông nghiệp: Đất đai được sử dụng vào mục đích để ở, sảnh xuất kinh doanh phi nông nghiệp; - Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng. Người sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất dưới các hình thức hợp pháp khác, có nghĩa vụ phải dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Do đó: Trường hợp diện tích đất được xác định thuộc nhóm đất nông nghiệp thì người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở trên diện tích đất này, trừ trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Theo đó, Tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 có quy định: "Điều 10. Phân loại đất Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: 1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; b) Đất trồng cây lâu năm;" Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì đất trồng cây (bao gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm) được xác định thuộc nhóm đất nông nghiệp. Do đó: Đối với diện tích đất trồng cây mà bạn vừa nhận chuyển nhượng từ người quen - là đất nông nghiệp, nên bạn không được xây nhà ở trên diện tích đất này. Trường hợp, bạn vẫn muốn xây dựng nhà trên diện tích đất trồng cây vừa nhận chuyển nhượng thì bạn phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây sang đất ở theo quy định của pháp luật. Theo đó, Tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định: "Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: ... d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;" Do đó: Trường hợp bạn muốn chuyển sang đất ở, thì bạn có nghĩa vụ nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây sang đất ở đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền. Hồ sơ xin phép bao gồm các loại giấy tờ sau đây: - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất; - Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC