Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Tài Chính
Câu hỏi : Kính chào Bộ Tài Chính Công Ty chúng tôi có đầu tư nuôi cá tại KTT Vân Phong từ năm 2008 sau đó đem đi thuê gia công sơ chế cá bên ngoài KTT để xuất khẩu (cá fillet) . Theo điều 13, chương III về Ưu đãi đầu tư của Quy Chế hoạt của khu kinh tế Vân phong, tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ thì: tất cả các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong KKT Vân Phong được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo như ý kiến từ Cục Thuế quản lý trực tiếp, Công Ty chúng tôi không được hưởng chính sách ưu đãi nêu trên mà chỉ được miễn thuế TNDN tương ứng với phần doanh thu tính theo giá bán chưa qua sơ chế , còn lại phải áp dụng thuế suất thuế TNDN thông thường 20% do hoạt động gia công sơ chế được thực hiện ngoài khu kinh tế. Công Ty tôi xin hỏi đối với trường hợp của Công Ty chúng tôi thì Cục thuế quyết định như vậy là có hợp lý không và tại sao Công Ty chúng tôi lại không được áp dụng chính sách thuế TNDN theo dự án như trên ? Nếu hợp lý thì Công Ty chúng tôi có quyền lựa chọn ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất và đảm bảo nguyên tắc :trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất hay không? Chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ tài Chính
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn: Tổng Cục Thuế - Bộ Tài chính
Người gửi : Hải Anh
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Người gửi : Bảo My
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn