Câu hỏi : Để bổ nhiệm Thừa phát lại cần có bằng cử nhân Luật đúng không?
Nội dung: Về điều kiện bổ nhiệm Thừa phát lại, tôi muốn hỏi hiện cần có bằng cử nhân Luật đúng không? Cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Điều 6 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại như sau: - Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật. - Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật. - Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này. - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại. Như vậy, theo quy định này thì để bổ nhiệm thừa phát lại cần có bằng cử nhân Luật. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC