Câu hỏi : Cơ quan nào công chứng bằng đại học nước ngoài?
Nội dung: Cho em hỏi bạn em người là người Đài Loan và học bên Mỹ, bây giờ bạn ấy muốn làm Giấy phép lao động tại Việt Nam và muốn công chứng chứng thực bằng đại học không biết em nên làm ở đâu ạ?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Trường hợp của bạn có thể thực hiện 2 thủ tục đó là chứng thực bản dịch hoặc công chứng bản dịch. *Thẩm quyền chứng thực bản dịch. Theo Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt là Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp); Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. *Thẩm quyền công chứng bản dịch. Theo Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014 quy định: Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Như vậy công chứng bản dịch thuộc thẩm quyền của công chứng viên của văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng. Lưu ý: Các giấy tờ của người nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó dịch sang tiếng Việt và công chứng, chứng thực trước khi nộp. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC