Câu hỏi : Tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các giường trong khu cách ly tập trung
Nội dung: Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các cơ sở cách ly tập trung được thành lập ngày càng nhiều để đáp ứng. Những người vào khu cách ly tập trung có thể đã nhiễm, chưa nhiễm, vậy các giường trong khu cách ly phải bố trí thế nào để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, không bị lây nhiễm chéo? Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Tiết 5.1 Mục 5 Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 quy định: Căn cứ quy định các tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các giường trong khu cách ly tập trung như sau: - Diện tích tổ chức cách ly: số lượng giường x Khoảng cách giữa các giường cách nhau tối thiểu là 2 mét, hoặc: Giường và diện tích xung quanh đảm bảo là 4m2/người (căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4451:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho nhà ở thông thường. - Công trình nhà tắm, nhà vệ sinh tại khu cách ly: Tốt nhất mỗi phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, trong trường hợp phòng cách ly không có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng thì phải bố trí khu vực vệ sinh, nhà tắm trong phân khu cách ly đảm bảo: Nam, nữ riêng, tối thiểu 10 người có 1 nhà tắm, 1 nhà vệ sinh chung. => Như vậy, theo quy định trên thì các giường của những người trong khu cách ly tập trung phải cách nhau tối thiểu là 2 mét, hoặc giường và diện tích xung quanh đảm bảo là 4m2/người để đảm bảo an toàn và phòng tránh sự lây nhiễm chéo. Trên đây là nội dung hỗ trợ! Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Mai Huê
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/