Câu hỏi : Tôi có câu hỏi gửi tới quý sở như sau : Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Y Hà Nội được 1 năm , nay Tôi muốn xin giấy xác nhận thời gian Tôi học tại trường là 2 năm theo chương trình đạo tạo Thạc sĩ chính quy của trường đại học y Hà Nội. Vậy giấy xác nhận thời gian học Thạc Sĩ 2 năm tại đây có được tính là thời gian thực hành trong bệnh viện không ? Xin cảm ơn quáy sở ! chúc quý sở sức khoẻ !
Nội dung: Tôi có câu hỏi gửi tới quý sở như sau : Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Y Hà Nội được 1 năm , nay Tôi muốn xin giấy xác nhận thời gian Tôi học tại trường là 2 năm theo chương trình đạo tạo Thạc sĩ chính quy của trường đại học y Hà Nội. Vậy giấy xác nhận thời gian học Thạc Sĩ 2 năm tại đây có được tính là thời gian thực hành trong bệnh viện không ? Xin cảm ơn quáy sở ! chúc quý sở sức khoẻ !
Người gửi : Nguyễn Thị Tâm
Trả lời của: Sở Y tế
Nội dung: Bạn tham gia hoàn thành khóa đào tạo Thạc sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng với thời gian 02 năm tại trường Đại học Y Hà Nội, trong thời gian theo học đó cũng được tính như thời gian thực hành chuyên khoa tại bệnh viện. Vì vậy, khi xin cấp Chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Tai Mũi Họng, bạn chỉ cần xuất trình Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng ( bản công chứng) là đủ và không cần giấy xác nhận thời gian thực hành của nhà trường ( nơi đào tạo). Nếu bạn đọc muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân – Sở Y tế Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn thêm. Phan Trọng Quyền – Trưởng phòng QLHNYDTN
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Mai Huê
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/