Câu hỏi : Tôi đã được Sở Y tế Bắc Giang cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, nay muốn tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ thì cần những điều kiện như thế nào ? thủ tục hồ sơ nộp ở đâu ?
Nội dung: Tôi đã được Sở Y tế Bắc Giang cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, nay muốn tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ thì cần những điều kiện như thế nào ? thủ tục hồ sơ nộp ở đâu ?
Người gửi : Trần Văn H
Trả lời của: Sở Y tế
Nội dung: Về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa, theo quy định tại Điều 25, Mục 1, Chương III của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được quy định cụ thể như sau: 1. Về Cơ sở vật chất: 2. - Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình; - Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh; - Buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 ; - Nơi đón tiếp người bệnh; * Riêng đối với phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 12 m2; phòng khám phục hồi chức năng phải có thêm buồng phục hồi chức năng có diện tích ít nhất là 10 m2; * Ngoài ra, tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng khám phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: - Có buồng thủ thuật với diện tích ít nhất là 10 m2 nếu có thực hiện thủ thuật; - Có buồng thăm dò chức năng với diện tích ít nhất là 10 m2 nếu có thực hiện thăm dò chức năng; - Có buồng khám phụ khoa có diện tích ít nhất là 10 m2 nếu thực hiện việc khám phụ khoa hoặc khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục; - Có buồng thực hiện kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình có diện tích ít nhất là 10 m2 nếu thực hiện kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình; - Có buồng vận động trị liệu có diện tích ít nhất là 40 m2 nếu thực hiện vận động trị liệu; - Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nếu có từ ba ghế răng trở lên thì diện tích cho mỗi ghế răng ít nhất là 5 m2; - Phòng khám chuyên khoa nếu sử dụng thiết bị bức xạ (bao gồm cả thiết bị X-quang chụp răng gắn liền với ghế răng) thì phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ; * Bảo đảm xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với buồng thực hiện thủ thuật, buồng cắm Implant, buồng kế hoạch hóa gia đình; * Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh. 2. Về Thiết bị y tế: * Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn xin đăng ký; * Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa; * Phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông; và thiết bị y tế không phải có thiết bị, dụng cụ y tế quy định, nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với hoạt động tư vấn đã đăng ký. 3. Nhân sự: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó; * Ngoài ra, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chuyên khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó. Nếu bạn có đủ các điều kiện trên, sẽ làm 01 bộ hồ sơ xin gửi về Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Y tế Bắc Giang, đường Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang. Nếu bạn đọc muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân – Sở Y tế Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần để được tư vấn, hướng dẫn thêm. Phan Trọng Quyền – Trưởng phòng QLHNYDTN
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Mai Huê
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/