Câu hỏi : Có được thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nếu năm trước không đủ điều kiện thi
Nội dung: Chào anh chị. Em đã hoàn thành xong chương trình cấp 3 vào năm 2019, nhưng vì học lực kém nên không được thi tốt nghiệp. Vậy kì thi năm nay em có được tham gia dự thi không ạ?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 12 Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định như sau: 1. Đối tượng dự thi gồm: a) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi; b) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh; d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định. 2. Điều kiện dự thi: … b) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định; --- Theo quy định này, trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12 thì vẫn được thi THPT quốc gia 2020 khi đáp ứng các điều kiện: - Phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT); - Bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì học lực không bị xếp loại kém. => Như vậy trường hợp của bạn có thể tham dự kì thi THPT quốc gia 2020 nếu đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện nêu trên.
CÁC CÂU HỎI KHÁC