Câu hỏi : Bạn Yến Nhi ở (Nghệ An) có thắc mắc là những bạn đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có được xét tuyển thẳng vào đại học trong đợt tuyển sinh sắp tới không?
Nội dung: Bạn Yến Nhi ở (Nghệ An) có thắc mắc là những bạn đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có được xét tuyển thẳng vào đại học trong đợt tuyển sinh sắp tới không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điểm e Khoản 2 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/6/2020) quy định các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường bao gồm: - ... - Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. => Như vậy, thí sinh đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT sẽ được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc đề tài thi. Trên đây là nội dung hỗ trợ!
CÁC CÂU HỎI KHÁC