Câu hỏi : Chào luật sư, Tôi là người dân tộc thiểu số nhưng không phải thiểu số đặc biệt ít người, chỉ là thiểu số bình thường thôi, luật sư cho tôi hỏi là như con tôi là học sinh người dân tộc thiểu số ở xã thuộc khu vực 3 thì có được giảm 70% học phí không ạ.
Nội dung: Chào luật sư, Tôi là người dân tộc thiểu số nhưng không phải thiểu số đặc biệt ít người, chỉ là thiểu số bình thường thôi, luật sư cho tôi hỏi là như con tôi là học sinh người dân tộc thiểu số ở xã thuộc khu vực 3 thì có được giảm 70% học phí không ạ.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng được giảm 70% học phí gồm: - Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống; - Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh Mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; ... Như vậy, căn cứ quy định pháp luật thì trường hợp con bạn là học sinh và là dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) muốn được giảm 70% học phí thì bạn phải sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ theo mô tả của bạn thì bạn là người dân tộc thiếu số nhưng đang sống ở khu vực 3 không phải vùng đặc biệt khó khăn thì không đủ điều kiện để được miễn giảm học phí theo quy định của pháp luật. Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.
CÁC CÂU HỎI KHÁC