Câu hỏi : Chào ban biên tập, tôi có chút thắc mắc mong được giải đáp: học sinh lớp 1 có được học lưu ban 3 năm không? Xin giải đáp giúp tôi.
Nội dung: Chào ban biên tập, tôi có chút thắc mắc mong được giải đáp: học sinh lớp 1 có được học lưu ban 3 năm không? Xin giải đáp giúp tôi.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 42 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT như sau: "Điều 42. Quyền của học sinh 1. Được học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. 2. Được học vượt lớp, học lưu ban; được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định. 3. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện. 4. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu; được chăm sóc và giáo dục hoà nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định. 5. Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định. 6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật." Theo đó, học lưu ban là quyền của học sinh tiểu học. Do đó, học sinh lớp 1 được lưu ban 3 năm. Đối với một số trẻ tư chất chậm, khả năng tiếp thu kém thì việc học lưu ban sẽ giúp các em có cơ hội học tốt hơn, nắm vững kiến thức và tránh tình trạng ngồi nhầm lớp.
CÁC CÂU HỎI KHÁC