Câu hỏi : Phạt tiền lên đến 30 triệu đồng đối với hành vi gọi quá 01 cuộc gọi quảng cáo trong vòng 24 giờ?
Nội dung: Hiện nay, tôi có rất nhiều cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm. Vậy cho tôi hỏi hành vi gọi điện quảng cáo từ 2 đến 3 cuộc cùng một người quảng cáo thì bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định mới nhất. Xin cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 32 Nghị định 91/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 01/10/2020) quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng; Như vậy, theo quy định mới thì trường hợp người quảng cáo thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo trong vòng 24 giờ (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC