Câu hỏi : Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai?
Nội dung: Cho hỏi: Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai, cụ thể như sau: - Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định tại các Điều 38 và 39 của Nghị định 91/2019/NĐ-CP; - Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai. Công chức kiểm lâm được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng rừng được lập biên bản- vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất vào mục đích khác. Công chức, viên chức Cảng vụ hàng không được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất cảng hàng không, sân bay dân dụng. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Đỗ Thị Hoàng Linh
Địa chỉ : Đắk Lắk
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Nguyễn Xuân Lễ
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Duy Tthanh Kg
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn/