Câu hỏi : Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai có thẩm quyền xử phạt như thế nào?
Nội dung: Theo quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân cấp xã trong lĩnh vực đất đai được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp từ anh chị.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân cấp xã xử phạt trong lĩnh vực đất đai, cụ thể như sau: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; - Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Đỗ Thị Hoàng Linh
Địa chỉ : Đắk Lắk
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Nguyễn Xuân Lễ
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Duy Tthanh Kg
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn/