Câu hỏi : Tâm xoáy thuận nhiệt đới là gì?
Nội dung: Theo quy định mới nhất thì tâm xoáy thuận nhiệt đới được hiểu như thế nào? Mong nhận được phản hồi của anh chị. Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 2 Điều 4 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg (Có hiệu lực từ 01/03/2020) quy định định nghĩa của tâm xoáy thuận nhiệt đới, cụ thể như sau: => Tâm xoáy thuận nhiệt đới là vùng có trị số khí áp thấp nhất trong xoáy thuận nhiệt đới, nơi hội tụ của các luồng gió xoáy từ xung quanh thổi vào. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Đỗ Thị Hoàng Linh
Địa chỉ : Đắk Lắk
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Nguyễn Xuân Lễ
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Duy Tthanh Kg
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn/