Câu hỏi : Chương trình khuyến mại tại nhiều địa phương
Nội dung: Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh về hàng thời trang nên hay có các chương trình khuyến mãi tại các cửa hàng tại TP.HCM và các tỉnh. Vậy nếu đăng ký chương trình khuyến mãi tại các tỉnh thành khác thì phải đến Sở Công Thương của các tỉnh hay chỉ đăng ký với Bộ Công Thương Tại Thành Phố Hồ Chí Minh là được! Mong nhận được hồi âm sớm, chân thành cám ơn
Người gửi : huyen
Trả lời của: Sở Công thương Đà Nẵng
Nội dung: Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp Công ty thực hiện khuyến mại dưới các hình thức khuyến mại được quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC thì phải thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương tất cả các tỉnh, thành phố nơi tổ chức khuyến mại. Trường hợp Công ty thực hiện khuyến mại dưới các hình thức khuyến mại được quy định tại Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC, Công ty phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký thực hiện khuyến mại tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền sau đây: - Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện dưới hình thức: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) đối với chương trình khuyến mại thực hiện dưới hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và chương trình khuyến mại thực hiện dưới hình thức: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Nguồn socongthuong.danang.gov.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC