Câu hỏi : Khuyến mại trên sàn thương mại điện tử
Nội dung: Công ty chúng tôi kinh doanh sàn TMĐT Deca.vn, mời các nhà cung cấp (người bán) vào sàn giới thiệu SP và bán hàng. Người mua vào sàn để đặt mua hàng. Sàn TMĐT không phải là người bán bàng. Để kéo người mua vào sàn, sàn có tổ chức các chương trình hỗ trợ người mua hàng bằng cách tặng coupon, hỗ trợ 1 phần giá trị đơn hàng cho người mua hàng trên sàn. Tôi xin hỏi: 1.Sàn có phải thông báo chương trình hỗ trợ KH cho Sở Công thương không? 2.Các chương trình hỗ trợ thay đổi liên tục (hàng giờ, hàng ngày) về số lượng, mặt hàng, giá trị, tỷ lệ hỗ trợ,... nếu phải thông báo cụ thể đến từng sự thay đổi thì không khả thi, vậy chỉ thông báo khung chương trình có đượckhông? Xin cảm ơn.
Người gửi : Minh
Trả lời của: Nguồn Sở Công thương Đà Nẵng
Nội dung: Việc hỗ trợ khách hàng của Quý Công ty nêu trên (tặng quà) nhằm mục đích xúc tiến việc cung ứng dịch vụ của Công ty nên được xem là hoạt động khuyến mại và phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về khuyến mại. Trước khi thực hiện chương trình, Quý Công ty cần phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo/ đăng ký thực hiện khuyến mại theo quy định với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền. Về trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, đề nghị Quý Công ty quy định rõ theo hướng dẫn tại các mẫu được quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC. Nguồn socongthuong.danang.gov.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC