Câu hỏi : Về thời gian thực hiện khuyến mại
Nội dung: Công ty chúng tôi hàng tháng đều có các chương trình khuyến mại tới cho khách hàng. Vậy cho tôi hỏi, việc đăng ký thời gian khuyến mại có bị giới hạn thời gian trong 1 năm không? Rất mong được giải đáp thắc mắc.
Người gửi : Quy
Trả lời của: Nguồn Sở Công thương Đà Nẵng
Nội dung: Pháp luật hiện hành về khuyến mại chỉ quy định cụ thể thời gian tối đa thực hiện khuyến mại đối với các chương trình khuyến mại thực hiện dưới hình thức “Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó” (Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP) và hình thức “Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi” (Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP). Đối với các hình thức khuyến mại khác, pháp luật không có quy định nào giới hạn về thời gian thực hiện chương trình. Nguồn socongthuong.danang.gov.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC