Câu hỏi : Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ bao nhiêu tiền?
Nội dung: Tôi là chủ Hộ kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống, do ảnh hưởng Covid-19 nên tôi đã phải đóng cửa dẫn đến không có thu nhập, và gặp rất nhiều khó khăn. Cho hỏi nhà nước có chính sách hỗ trợ nào đối với trường hợp của tôi không? Nếu có thì được bao nhiêu? Nhờ hỗ trợ!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Tiết 3 Mục II Nghị Quyết 42/NQ-CP năm 2020 quy định đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như sau: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. => Như vậy, nếu hộ kinh doanh của bạn có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, phải tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 thì được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng (hằng tháng), tối đa 3 tháng tính từ 01/4/2020. Trên đây là nội dung hỗ trợ! Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC