Câu hỏi : Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về Tổng cục Quản lý thị trường và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Cơ cấu lãnh đạo của Tổng cục Quản lý thị trường được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Nội dung: Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về Tổng cục Quản lý thị trường và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Cơ cấu lãnh đạo của Tổng cục Quản lý thị trường được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Cơ cấu lãnh đạo của Tổng cục Quản lý thị trường được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau: - Tổng cục Quản lý thị trường có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. - Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. Trên đây là nội dung trả lời về cơ cấu lãnh đạo của Tổng cục Quản lý thị trường. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 34/2018/QĐ-TTg.
CÁC CÂU HỎI KHÁC