Câu hỏi : Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc quản lý thị trường và có thắc mắc nên muốn hỏi Ban biên tập một câu là: Tổng cục Quản lý thị trường có vị trí và chức năng như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Nội dung: Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc quản lý thị trường và có thắc mắc nên muốn hỏi Ban biên tập một câu là: Tổng cục Quản lý thị trường có vị trí và chức năng như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì vị trí và chức năng của Tổng cục Quản lý thị trường được quy định như sau: - Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật. - Tổng cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội. Trên đây là nội dung trả lời về vị trí và chức năng của Tổng Cục quản lý thị trường. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 34/2018/QĐ-TTg.
CÁC CÂU HỎI KHÁC