Câu hỏi : Theo quy định mới nhất trong quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia thì điều kiện thực hiện thao tác xa được như thế nào?
Nội dung: Theo quy định mới nhất trong quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia thì điều kiện thực hiện thao tác xa được như thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 9 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 03/01/2020) quy định điều kiện thực hiện thao tác xa trong quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia, cụ thể như sau: 1. Hệ thống giám sát, điều khiển, thông tin viễn thông và thu thập tín hiệu tại cấp điều độ có quyền điều khiển, trung tâm điều khiển phải được định kỳ thí nghiệm, kiểm tra để đảm bảo thao tác xa hoạt động đúng và tin cậy, tuân thủ quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành. 2. Hệ thống thông tin truyền dữ liệu và tín hiệu điều khiển liên kết với cấp điều độ có quyền điều khiển, trung tâm điều khiển với trạm điện hoặc nhà máy điện phải đảm bảo hoạt động chính xác và tin cậy. 3. Hệ thống điều khiển (DCS) và cổng kết nối (Gateway) hoặc thiết bị đầu cuối (RTU) tại trạm điện, nhà máy điện hoạt động tốt. 4. Trạng thái khóa điều khiển tại tủ điều khiển thiết bị để vị trí điều khiển từ xa. 5. Trạng thái khóa điều khiển tại trạm điện hoặc nhà máy điện để vị trí thao tác từ xa từ cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc trung tâm điều khiển. 6. Hệ thống điều khiển tại cấp điều độ có quyền điều khiển, trung tâm điều khiển hoạt động tốt.
CÁC CÂU HỎI KHÁC