Câu hỏi : Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới của Hiệp định thương mại ASEAN và Trung Quốc thì khi xác định xuất xứ hàng hóa các yếu tố trung gian nào không cần phải xác định đến xuất xứ?
Nội dung: Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới của Hiệp định thương mại ASEAN và Trung Quốc thì khi xác định xuất xứ hàng hóa các yếu tố trung gian nào không cần phải xác định đến xuất xứ?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 15 Thông tư 21/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 23/12/2019) quy định khi xác định xuất xứ hàng hóa, không cần xác định xuất xứ của các yếu tố trung gian dưới đây được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng không cấu thành nên hàng hóa: - Nhiên liệu và năng lượng. - Dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc. - Phụ tùng và vật liệu dùng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng. - Dầu, mỡ bôi trơn, hợp chất và các nguyên liệu khác được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc được sử dụng để vận hành thiết bị và nhà xưởng. - Găng tay, kính, giày dép, quần áo, vật tư và trang thiết bị bảo hộ lao động. - Trang thiết bị, máy móc và vật tư dùng để thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hóa. - Chất xúc tác và dung môi. - Bất kỳ nguyên liệu nào khác không cấu thành nên sản phẩm nhưng việc sử dụng chúng trong quá trình sản xuất phải được chứng minh là cần thiết để sản xuất ra sản phẩm đó.
CÁC CÂU HỎI KHÁC