Câu hỏi : Cho mình hỏi: Theo quy định mới nhất thì giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp nào?
Nội dung: Cho mình hỏi: Theo quy định mới nhất thì giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Thông tư 15/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/10/2019) quy định Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực. Cụ thể như sau: 1. Không triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực; 2. Không bảo đảm các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của Luật này; 3. Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực; 4. Cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.
CÁC CÂU HỎI KHÁC